YOMEDIA

Bài tập 11.9 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.9 trang 22 SBT Hóa học 12

Trong các peptit dưới đây, chất nào không tham gia phản ứng màu biure?

A. Alanylglyxylvalin (Ala-Gly-Val)

B. Alanylglỹylserylleuxin (Ala-GLy-Ser-Leu)

C. Leuxylseryglyxylalanin (Leu-Ser-Gly-Ala)

D. Alanylglyxin (Ala-Gly)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.9

Phản ứng màu biure: trong môi trường kiềm, những peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.9 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hằng

  Chào mọi người. Mình có bài tập này về peptit, mọi người giúp mình với ạ. Cảm ơn nhiều ạ.

  Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí(đktc) thoát ra. Giá trị của m gần nhất vơi giá trị nào sau đây?

  A. 6,0.

  B. 6,9.

  C. 7,0.

  D. 6,08.

  Theo dõi (0) 10 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Mọi người ơi, cho em hỏi bài này với ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều.

  Hỗn hợp X gồm Valin và Gly – Ala.Cho a mol X vào 100 ml dung dịch HCl 1,0M, thu được dung dịch Y,Cho Y phản ứng vừa đủ với 275 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M đun nóng, thu được dung dịch chứa 26,675 gam muối.Gía trị của a là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT
?>