ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.3 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.3 trang 22 SBT Hóa học 12

Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gổc amino axit khác nhau ?

A. 3 chất.    

B. 5 chất.    

C. 6 chất.    

D. 8 chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử CT peptit là X-Y-Z với X,Y,Z là các \(\alpha \) amino axit khác nhau

Vị trí X có thể điền 1 trong 3 \(\alpha \) amino axit khác nhau

Vị trí Y có thể điền 1 trong 2 \(\alpha \) amino axit còn lại

Vị trí Z điền  \(\alpha \) amino axit còn lại

Số peptit = 3×2×1 =6

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1