AMBIENT

Bài tập 11.3 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.3 trang 22 SBT Hóa học 12

Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gổc amino axit khác nhau ?

A. 3 chất.    

B. 5 chất.    

C. 6 chất.    

D. 8 chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử CT peptit là X-Y-Z với X,Y,Z là các \(\alpha \) amino axit khác nhau

Vị trí X có thể điền 1 trong 3 \(\alpha \) amino axit khác nhau

Vị trí Y có thể điền 1 trong 2 \(\alpha \) amino axit còn lại

Vị trí Z điền  \(\alpha \) amino axit còn lại

Số peptit = 3×2×1 =6

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Chelsea Chelsea

  Hỗn hợp X gồm 0,1 mol một α-amino axit no, mạch hở A chứa 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH và 0,025 mol pentapeptit mạch hở cấu tạo từ A. Đốt cháy hỗn hợp X cần a mol O2, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 1,2M thu được dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch chứa 0,8a mol HCl vào dung dịch Y thu được 14,448 lít CO2 (đktc). Đốt 0,01a mol đipeptit mạch hở cấu tạo từ A cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

              A. 2,2491.                   B. 2,5760.                   C. 2,7783.                   D. 2,3520.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Đỗ Ngọc Thanh Tùng

  X và Y đều là peptit mạch hỡ. Thủy Phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 22,176 lít O(đktc). Sản phẩm thu dc gồm CO2 , H2O và N2 . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val . Tỉ lệ a:b ?

  A.1:1

  B.1:2

  C.2:1

  D.2:3

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
YOMEDIA