YOMEDIA

Bài tập 11.7 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.7 trang 22 SBT Hóa học 12

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A.Peptit có thể thuỷ phân hoàn toàn thành các \(\alpha \) -amino axit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

B.Peptit có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

C. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ tím.

D. Enzim có tác dụng xúc tác đặc hiệu đối với peptit : mỗi loại enzim chỉ xúc tác cho sự phân cắt một số liên kết peptit nhất định.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.7

Phản ứng màu biure: trong môi trường kiềm, những peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.7 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • man công lực

  hỗn hợp chứa 2 peptit X,Y đều mạch hở, có tỷ lệ mol tương ứng 4:1 và có tổng số liên kết peptit nhỏ hơn 8.Đun nóng m gam E với dung dịch NAOH vừ đủ, thu được 0,48 mol muối Gly và 0,08 mol muối Ala.Giá trị ma là

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn My

  Peptit X có công thức phân tử C6H12O3N2. Số đồng phân peptit của X là:

  A.3            B.4               C.5                D.6

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>