ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.5 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.5 trang 22 SBT Hóa học 12

Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit

A. 1 chất.    

B. 2 chất.    

C. 3 chất.    

D. 4 chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các đipeptit là: Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly

⇒ Chọn D 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.5 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1