YOMEDIA

Bài tập 11.5 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.5 trang 22 SBT Hóa học 12

Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit

A. 1 chất.    

B. 2 chất.    

C. 3 chất.    

D. 4 chất.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Các đipeptit là: Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly

⇒ Chọn D 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.5 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Choco Choco

  Thầy cô chỉ em bài này giúp được không ạ? Em không hiểu ý nghĩa của đề khi cho tỉ lệ. Đề bài như sau ạ:

  Hỗn hợp M gồm hai peptit X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX: nY=1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Giá trị của m:

       A. 16,46                        B. 15,56                        C. 14,36                        D. 14,46

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Linh Thùy

  Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y, peptit Z với tỉ lệ số mol là nX:nY:nZ=4:6:9. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được sản phẩm chỉ chứa Gly, Ala, Val với tỉ lệ nG:nA:nV=12:8:27. Peptit Z thuộc loại gì?

       A. đipeptit          B. tetrapeptit           C. hexapeptit            D. khác ba loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA