YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 11 Peptit và Protein

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 11 Peptit và Protein củng cố lại kiến thức tổng quát và dạng bài thủy phân peptit. Mời các em cùng tự đánh giá thông qua những câu hỏi sau đây.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON