ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.13 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.13 trang 23 SBT Hóa học 12

Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptit

a) H2N-CH2-CO-NH-CH(-CH3)-CO-NH-CH2-COOH

b) H2N-CH2-CO-NH-CH(-CH2-COOH)-CO-NH-CH(-CH2-C6H5)-CO-NH-CH2-COOH

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.13

 
 

a) H2N - CH2 - COOH ;CH3-CH(NH2)-COOH

Axit aminoaxetic ; axit 2-aminopropanoic

b) H2N - CH2- COOH ; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

Axit aminoaxetic ; axit 2-aminobutanđioic

C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH

axit 2-amino- 3-phenylpropanoic

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.13 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1