RANDOM

Bài tập 11.10 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.10 trang 23 SBT Hóa học 12

Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 moỉ alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit đuôi là Phe. Thuỷ phân từng phần X thu được các đipeptit Met - Gly, Gly - Ala và Gly - Gly. Hãy cho biết trình tự đầy đủ của peptit X.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.10

Phân tử X có 5 gốc amino axit, gốc đầu là Met và đuôi là Phe:

Met - ? - ? - ? - Phe

Vì có thu được đipeptit Met - Gly nên có thể viết:

Met - Gly - ? - ? - Phe

Ngoài ra, còn thu được các đipeptit Gly - Gly và Gly - Ala nên trình tự đầy đủ của X là:

Met - Gly - Gly - Ala - Phe.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.10 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Bài tập peptit có trong kì thi 2017 năm nay ak mọi người. Cảm thấy lo lắng. Mọi người giải giùm mình bài sau với ạ. Thanks.

  Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2 .Sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O.Biết m = 78x-103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol.Gía trị của a là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Bo chào mọi người. Bo không biết làm bài tập này. Mọi người chỉ bài cho Bo được không? Cảm ơn nhiều ạ!

  Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val là Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>