YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa 12 nâng cao

Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiêu liên kết peptit trong một pentapeptit mạch hở ?

Phân biệt các khái niệm oligopeptit, polipeptit và poliamit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phân tử peptit được hình thành từ các gốc α-amino axit nối với nhau bởi liên kết peptit theo một trật tự nhất định . Trong phân tử peptit đơn vị aminoaxit chứa nhóm –NH2 được gọi là aminoaxit đầu hay aminoaxit N, còn đơn vị aminoaxit ở cuối chứa nhóm -COOH được gọi laf aminoaxit đuôi hay aminoaxit C.

Ví dụ :

- Có 4 liên kết peptit trong một pentapeptit.

- Phân biệt oligopeptit, polipeptit,poliamit. ( poliamit cũng là polipeptit).

- Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-aminoaxit và được gọi tương ứng là đipeptit; tripeptit… đecapeptit.

- Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-animoaxit. Polipeptit là cơ sở tạo nên protein.

- Poliamit là những polime có chứa nhiều nhóm axit –CO-NH- trong phân tử. Chúng được điều chế bằng cách trùng ngưng một điaxit với một điamin, hoặc trùng ngưng ω-aminoaxit mạch dài, hoặc đi từ lactam…Các poliamit có tính bền với nhiệt và khó cháy nên được dùng để may áo cứu hỏa. Ngoài ra các poliamit được dùng để kéo tơ dệt vải may mặc.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON