ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.15 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.15 trang 23 SBT Hóa học 12

Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau :

CH3 - CH(NH2) - COOH 178 mg

HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH 44 mg

HS - CH2 - CH(NH2) - COOH 48 mg

HO - CH2 - CH(NH2) - COOH 105 mg

HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH 131 mg

(CH3)2CH - CH(NH2) - COOH 47 mg

H2N - [CH2]4 - CH(NH2) - COOH 44 mg

Tính tỉ lệ (về số mol) giữa các amino axit trong loại protein đó. Nếu phân tử khối của protein này là 50000 thì số mắt xích của mỗi amino axit trong một phân tử protein là bao nhiêu ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.15

 
 

Số mol mỗi amino axit thu được từ 500 mg protein :

Số mol CH3 - CH(NH2) - COOH là : 0,178/89 ≈ 0,002 mol

HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH : 0,044/147 ≈ 0,0003 mol

HS - CH2 - CH(NH2) - COOH : 0,048/121 ≈ 0,0004 mol

HO - CH2- CH(NH2) - COOH : 0,105/105 = 0,001 mol

HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH : 0,131/133 ≈ 0,001 mol

(CH3)2CH - CH(NH2) - COOH : 0,047/117 ≈ 0,0004 mol

H2N - [CH2]4 - CH(NH2) - COOH : 0,044/146 ≈ 0,0003 mol

Tỉ lệ số mol giữa các amino axit nói trên quy về số nguyên đơn giản nhất là : 20:3:4: 10: 10:4:3

Nếu phân tử khối của protein này là 50 000 (khối lượng mol là 50 000 g tức là gấp 100 000 lần so với 0,5 g) thì số mol mắt xích trong 1 mol phân tử (cùng là số mắt xích trong một phân tử) sẽ lần lượt là : 200; 30; 40; 100; 100; 40; 30.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.15 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đặng Ngọc Trâm

  thầy cho em hỏi: có thể dùng cu(oh)2 để phân biệt tripeptit và dung dịch ch3cooh được không ạ

  tripeptit  cho màu tím (phản ứng màu biure)

  ch3cooh: cho dung dịch màu xanh

  như vậy có đúng k ạ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Lan Ha

  Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trog lượng dư dd NaOH thì có 3,8 mol NaOH pư và thu dk dd chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy htoàn x mol X hoặc x mol Y thì đều thu dk cùng số mol CO2. Biết tổng số ngtử O trog 2 ptử X và Y là 13, trog X và Y đều có số lkết peptit k nhỏ hơn 4. Gtrị của m?

  Các mem giải nhanh hộ em cái!!!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi
  A là một tripeptit mạch hở, B một pentapeptit mạch hở. hh M1 gồm A và B với tỉ lệ mol 1:3 . hh M2 gồm A và B với tỉ lệ mol 3:1. Thủy phân hoàn toàn hh  M 1 chỉ thu được 2 anpha - amino axit X và Y đều là amino axit no, dơn chức amin và đơn chức axit trong đó nY = 1,25nX. Thủy phân hoàn toàn hh  M 2 cũng chỉ thu được X và Y trong đó nY = 0,75nX. Khi đốt cháy hoàn toàn peptit A thấy tỉ số mol O2 pư và số mol CO2 tạo ra là 33:28. Tính phần trăm khối lượng của peptit B trong hh M1 và trong hh M2
  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Tripeptit M và tetrapeptit Q đều đc tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2. Phần trăm kl của N trong X là 18,667%. Thủy phân ko hoàn toàn 8,389  gam K gồm 2 hh M, Q trong môi trường HCl thu đc 0,945 g M; 4,62 g đipeptit và 3,75 g X. Tỉ lệ số mol giữa Tripeptit M và tetrapeptit Q trong K là 


  Kết qủa là  1:1

   

  giải rõ ra giùm mk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Nga

  làm sao để biết được chất nào thuộc loại đipeptit

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1