ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, c, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc amino axit trong phân tử X.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.11

 
 

X là pentapeptit mà khi thuỷ phân tạo ra 5 loại amino axit khác nhau nên mỗi amino axit chí đóng góp 1 gốc vào phân tử X.

Nên xuất phát từ tripeptit: DCA

Vì có đipeptit BD nên gốc B đứng trước gốc D: BDCA. Vì có đipeptit AE nên gốc E đứng sau gốc A ; do đó trình tự các gốc trong phân tử X là: BDCAE.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Hằng
  Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:A. 18,6B. 20,8C. 16,8D. 22,6
  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thu Trang

  Cho m(g) hhM (có tổng số mol 0,03mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với ddNaOH vừa đủ, thu được hhQ gồm mối Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi, đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình tăng 13,23g và có 0,84l khí thoát ra. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

  A. 6,0

  B. 7,0

  C. 6,1

  D. 6,9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

  A. 6,0. B. 6,5. C. 7,0. D. 7,5. Bài giải quy đổi hỗn hợp M thành CnH2n-1ON và H2O nhưng mình không hiểu tại sao phải quy đổi như vậy??! Giúp với
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tieu Dong

  thủy phân hoàn toàn a gam đipeptit Glu-gly (mạch hở )trong dung dịch KOH dư ,đun nóng thu được 40,32 g hỗn hợp muối khan .Gía trị của a ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  thủy phân hoàn toàn 7.55 gam Gly-Ala-Val-Gly trong dung dịch chứa 0,02mol NAOH đun nóng,thu được dung dịch X. Cho Xtác dụng 100 ml HCL1M.Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y.Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan.Tìm m?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1