YOMEDIA

Bài tập 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, c, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc amino axit trong phân tử X.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.11

X là pentapeptit mà khi thuỷ phân tạo ra 5 loại amino axit khác nhau nên mỗi amino axit chí đóng góp 1 gốc vào phân tử X.

Nên xuất phát từ tripeptit: DCA

Vì có đipeptit BD nên gốc B đứng trước gốc D: BDCA. Vì có đipeptit AE nên gốc E đứng sau gốc A ; do đó trình tự các gốc trong phân tử X là: BDCAE.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Bài tập peptit có trong kì thi 2017 năm nay ak mọi người. Cảm thấy lo lắng. Mọi người giải giùm mình bài sau với ạ. Thanks.

  Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2 .Sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O.Biết m = 78x-103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol.Gía trị của a là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Bo chào mọi người. Bo không biết làm bài tập này. Mọi người chỉ bài cho Bo được không? Cảm ơn nhiều ạ!

  Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val là Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
YOMEDIA