YOMEDIA

Bài tập 10 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 10 tr 75 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 170 g alanin. Nếu phân tử khối của A là 50.000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Số mol alanin = \(\frac{170}{89}\) = 1,91 (mol)

Với MA = 50000 

\(\Rightarrow n_{A} = \frac{500}{50000}= 0,01 \ (mol)\)

Trong 0,01 mol phân tử A có 1,91 mol alanin

⇒ Trong 1 mol phân tử A cso 191 mol alanin

Số mắt xích alanin có trong phân tử A là 191

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Thủy phân hoàn toàn một lượng tripeptit X trong dd KOH vừa đủ thu được 39,5 gam muối của ala, gly, val. Lấy toàn bộ muối đốt thì cần bao nhiêu V lít oxi?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • sap sua

  Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 Ala, 32 gôm Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

  A.111,74

  B.81,54

  C.66,44

  D.90,6

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA