YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 75 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit.

B. Phân tử tripheptit có một liên kết peptit.

C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bào giờ cũng bằng số đơn vị amino axit.

D. Peptit được chia thành hai loại: oligopeptit, polipeptit.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phát biểu đúng là: Peptit được chia thành hai loại: oligopeptit, polipeptit.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON