YOMEDIA

Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 75 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit.

B. Phân tử tripheptit có một liên kết peptit.

C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bào giờ cũng bằng số đơn vị amino axit.

D. Peptit được chia thành hai loại: oligopeptit, polipeptit.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phát biểu đúng là: Peptit được chia thành hai loại: oligopeptit, polipeptit.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Hằng
  Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:A. 18,6B. 20,8C. 16,8D. 22,6
  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Thu Trang

  Cho m(g) hhM (có tổng số mol 0,03mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với ddNaOH vừa đủ, thu được hhQ gồm mối Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi, đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình tăng 13,23g và có 0,84l khí thoát ra. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

  A. 6,0

  B. 7,0

  C. 6,1

  D. 6,9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA