AMBIENT

Bài tập 11.6 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.6 trang 22 SBT Hóa học 12

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.

B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh.

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.6

Tính lưỡng tính axit - bazơ: tùy vào số gốc NH2 và COOH trong phân tử amino axit mà khiến cho quỳ chuyển sang màu hồng (nhiều gốc COOH hơn) hay chuyển sang màu xanh (nhiều gốc NH2 hơn)

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.6 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Linh Thùy

  Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y, peptit Z với tỉ lệ số mol là nX:nY:nZ=4:6:9. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được sản phẩm chỉ chứa Gly, Ala, Val với tỉ lệ nG:nA:nV=12:8:27. Peptit Z thuộc loại gì?

       A. đipeptit          B. tetrapeptit           C. hexapeptit            D. khác ba loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Võ Nguyễn Thiên Trang

  Thuỷ phân hoàn toàn 143,45 gam tetrapeptit A thu được 159,704 gam hỗn hợp X gồm các aminoaxit (( Các aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 ). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan. Giá trị gần đúng của m là:

  A. 193

  B. 216

  C. 186

  D. 170

  Các bạn giải chi tiết giúp mình nhé

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
AMBIENT
?>