ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.6 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.6 trang 22 SBT Hóa học 12

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.

B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh.

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.6

 
 

Tính lưỡng tính axit - bazơ: tùy vào số gốc NH2 và COOH trong phân tử amino axit mà khiến cho quỳ chuyển sang màu hồng (nhiều gốc COOH hơn) hay chuyển sang màu xanh (nhiều gốc NH2 hơn)

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.6 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1