ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.14 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.14 trang 23 SBT Hóa học 12

Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một loại len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenluỉozơ). Làm thế nào để phân biệt hai loại len đó một cách đơn giản.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.14

 
 

Len lông cừu có bản chất protein ; khi đốt cháy, loại len đó bị phân huỷ tạo ra mùi khét. Sợi xenlulozơ khi cháy không tạo ra mùi khét. Vì vậy đối cháy hai loại sợi len đó, có thể phân biệt được chúng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.14 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Thuy

  Thủy phân hoàn toàn 143,45 gam hỗn hợp A gồm hai tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp X gồm các Aminoacid (Các Aminoacid chỉ chứa 1nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 ) . Cho tòan bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư,sau đó cô cạn dung dịch thì nhận được m(gam) muối khan. Tính khối lượng nước phản ứng và giá trị của m lần lượt bằng?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Lê Chí Thiện

  1 tripeptit X cấu tạo từ các α aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm nh2 và 1 nhóm cooh có phần trăm khối lượng nito là 20,69% có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với X

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  số đồng phân tripeptit có chứa cả gốc gly và ala là những đồng phân nào?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Cho các chất sau đây:

  (1) CH3-CH(NH2)-COOH                           (2) OH-CH2-COOH                

  (3) CH2O và C6H5OH                              (4) C2H4(OH)2 và p - C6H4(COOH)2

  (5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2

  Các trường hợp có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?

  A. 1, 2                                     B. 3, 5

  C. 3, 4                                     D. 1, 2, 3, 4, 5.


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho hõn hợp X gồm hai peptit Y và Z đều mạch hở chỉ tạo thanh gly và ala.  Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Naoh trong dung dịch thu được (m+3,46) gam hôn hợp muối.  Biết pầhn trăm của oxi trong hỗn hợp X là 30,59%. Giá trị của m:

  A 8,16

  B 6,80

  C 7,54 

  D 7,08

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1