YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 75 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

A. dd NaOH

B. dd AgNO3

C. Cu(OH)2

D. dd HNO3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Thuốc thử có thể dùng để phân biệt được các dung dịch glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng là Cu(OH)2

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON