AMBIENT

Bài tập 11.4 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.4 trang 22 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A. H2N - CH2 - CO - NH - CH2 - CO - NH - CH- COOH.

B. H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3)-COOH.

C. H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3) - CO - NH - CH- COOH.

D. H2N - CH(CH3)-CO - NH - CH2 - CO - NH- CH(CH3)-COOH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.4

H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3)-COOH là đipeptit

Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • can chu

  Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (X tạo bởi từ các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 78,2 gam. Số liên lên kết peptit trong X là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • BYN ELLIE ELLIE

  thủy phân hoàn toàn 25,38 gam hỗn hợp X gồm hai peptit Y  Z (MY  Glu thu được các aminoaxit với tỷ lệ mol tương ứng là: 3,5 : 3 : 1,5 : 2. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X trên cần vừa đủ 1,1925 mol O2. Biết tổng số nguyên tử N có trong X là 14 nguyên tử, lượng glu tạo ra từ Y và Z là như nhau và số mắt xích Gly, Alatrong Y bằng nhau. % khối lượng của Y có trong X là?

  A.47,26%

  B.52,18%

  C.59,34%

  D. 56,32%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA