ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.4 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.4 trang 22 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A. H2N - CH2 - CO - NH - CH2 - CO - NH - CH- COOH.

B. H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3)-COOH.

C. H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3) - CO - NH - CH- COOH.

D. H2N - CH(CH3)-CO - NH - CH2 - CO - NH- CH(CH3)-COOH

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.4

 
 

H2N - CH2 - CO - NH – CH(CH3)-COOH là đipeptit

Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 22 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1