YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xét gen A ở sinh vật nhân sơ. A bị đột biến thành gen a, gen a hơn A một liên kết hidro. Biết A và a có cùng kích thước, vùng mã hóa của chúng mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh có 298 axitamin. Có bao nhiêu ý sau đây đúng khi nói về A và a? 
  I- Số nuclêôtít tại vùng mã hóa của gen a là 1800.
  II- A và a là hai gen alen, cùng quy định một tính trạng.
  III- Đột biến hình thành a là đột biến mất một cặp nucleotide.
  IV- Chuỗi polypeptide do a hai gen mã hóa luôn khác nhau về trình tự axitamin.

  • A.
  • B. 2
  • C.
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai gen có cùng kích thước, gen a có nhiều hơn gen A 1 liên kết hidro → đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X 

  Có 298 axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh → số N của gen là: N = 1800

  Xét các phát biểu

  I đúng

  II đúng

  III sai

  IV sai, có thể đột biến này làm thay codon này bằng codon khác nhưng vẫn mã hoá a.a đó nên trình tự a.a không thay đổi (tính thoái hoá của mã di truyền)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91545

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA