AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thông tin di truyền trên gen được biểu hiện thành tính trạng nhờ quá trình

  • A. phiên mã và dịch mã
  • B. nhân đôi ADN
  • C. nhân đôi ADN, phiên mã
  • D. phiên mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thông tin di truyền trên gen được biểu hiện thành tính trạng nhờ quá trình phiên mã và dịch mã

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>