YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây là không đúng khi nói về di truyền qua tế bào chất?

  • A. Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau
  • B. Tính trạng được biểu hiện đồng loạt ở thế hệ lai
  • C. Tính trạng chỉ được biểu hiện đồng loạt ở giới cái của thế hệ lai
  • D. Tính trạng được di truyền theo dòng mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhận xét sai là C, trong di truyền tế bào chất, con cái có kiểu hình giống nhau và giống mẹ 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA