YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không giúp rễ cây tăng được tổng diện tích bề mặt hấp thụ nước và khoáng?

  • A. Rễ cây phân nhánh mạnh  
  • B. Các tế bào lông hút có nhiều ti thể
  • C. Có số lượng lớn tế bào lông hút
  • D. Rễ cây có khả năng đâm sâu, lan rộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các tế bào lông hút có nhiều ti thể KHÔNG phải đặc điểm giúp rễ cây tăng được tổng diện tích bề mặt hấp thụ nước và khoáng ; có nhiều ty thể sẽ cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển chủ động

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA