YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng di truyền làm hạn chế sự đa dạng của sinh vật là

  • A. phân li độc lập
  • B. tương tác gen
  • C. liên kết gen hoàn toàn
  • D. hoán vị gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Liên kết gen hoàn toàn làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, hạn chế sự đa dạng của sinh vật

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91454

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA