• Câu hỏi:

  Ở người, bệnh di truyền phân tử là

  • A. Ung thư máu
  • B. Tơcnơ 
  • C. Đao
  • D. Bạch tạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bệnh di truyền phân tử là bạch tạng A,B,C đều có nguyên nhân gây bệnh là đột biến NST

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC