• Câu hỏi:

  Pha sáng của quang hợp không có quá trình

  • A. quang phân li nước
  • B. tạo ATP, NADPH và ôxy
  • C. biến đổi trạng thái của diệp lục
  • D. khử CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pha sáng không có quá trình khử CO2, đây là diễn biến của pha tối

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC