YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Pha sáng của quang hợp không có quá trình

  • A. quang phân li nước
  • B. tạo ATP, NADPH và ôxy
  • C. biến đổi trạng thái của diệp lục
  • D. khử CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pha sáng không có quá trình khử CO2, đây là diễn biến của pha tối

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA