YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có các dạng là 

  • A. lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn
  • B. thêm đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn
  • C. chuyển đoạn, lặp đoạn, thêm đoạn và mất đoạn
  • D. thay đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đột biến cấu trúc NST gồm lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA