YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ sau mô tả vòng tuần hoàn ….. và cấu trúc số 1 là…..
   

  • A. …hở,.. xoang cơ thể
  • B. …nhỏ…phế nang phổi
  • C. …kín…xoang cơ thể
  • D. …kín…phế nang phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta thấy máu đổ vào khoang cơ thể, đây là hệ tuần hoàn hở, (1) là xoang cơ thể

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91475

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA