AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào sau đây không phải là lai gần?

  • A. Tự thụ phấn ở thực vật
  • B. Giao phối cận huyết ở động vật
  • C. Giữa các cá thể bất kì
  • D. Lai các con cùng bố mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>