• Câu hỏi:

  Ưu thế lai

  • A. có thể được sử dụng để làm cơ sở tạo giống mới
  • B. biểu hiện ở F1 của lai khác loài, sau đó tăng dần qua các thế hệ
  • C. biểu hiện đồng đều qua các thế hệ lai liên tiếp
  • D. biểu hiện cao nhất ở F1 của lai khác dòng, sau đó giảm dần qua các thế hệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC