YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ưu thế lai

  • A. có thể được sử dụng để làm cơ sở tạo giống mới
  • B. biểu hiện ở F1 của lai khác loài, sau đó tăng dần qua các thế hệ
  • C. biểu hiện đồng đều qua các thế hệ lai liên tiếp
  • D. biểu hiện cao nhất ở F1 của lai khác dòng, sau đó giảm dần qua các thế hệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA