YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Làm thế nào một gen đã được cắt rời có thể liên kết được với thể truyền là plasmit đã được mở vòng khi người ta trộn chúng lại với nhau để tạo ra phân tử ADN tái tổ hợp?

  • A. Nhờ enzim ligaza
  • B. Nhờ enzim restrictaza
  • C. Nhờ liên kết bổ sung của các nuclêôtit và nhờ enzim ligaza
  • D. Nhờ enzim ligaza và restrictaza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để nối gen vào thể truyền ta dùng enzyme ligaza

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA