YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gen đa hiệu là hiện tượng

  • A. một gen chi phối sự biểu hiện của hai hay nhiều tính trạng
  • B. hai hay nhiều gen khác locus tác động qua lại qui định kiểu hình mới khác hẳn với bố mẹ so với lúc đứng riêng
  • C. một gen có tác dụng kìm hãm sự biểu hiện của gen khác
  • D. hai hay nhiều gen không alen cùng qui định một tính trạng, trong đó mỗi gen có vai trò ngang nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gen đa hiệu là hiện tượng một gen chi phối sự biểu hiện của hai hay nhiều tính trạng 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91559

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA