YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Kiểu gen có thể có của thể một là

  • A. AaBbEe 
  • B. AaBbDEe
  • C. AaBbDddEe
  • D. AaaBbDdEe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể một: 2n – 1: B

  A: thể khuyết nhiễm

  C: thể ba

  D thể ba

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA