YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người.


  Mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định, 2 gen này cách nhau 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. Người số 1 và người số 3 có thể có kiểu gen giống nhau.
  II. Xác định được chắc chắn kiểu gen của 6 người.
  III. Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp 6 - 7 là 0,04.
  IV. Xác suất sinh con thứ ba không bị bệnh của cặp 3 - 4 là 0,3.

  • A. 2  
  • B.
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh nên hai bệnh này do gen lặn trên NST X gây ra Quy ước gen: A- bình thường; a- bị mù màu; B- bình thường; b- bị máu khó đông

  1 2 3 4 5 6 7
  \(X_b^AX_B^ - \) \(X_B^aY\) \(X_b^AX_B^a\) \(X_B^aY\) \(X_b^AY\) \(X_ - ^AX_B^a\) \(X_B^AY\)

  Người số 3 sinh con trai bị máu khó đông nên phải có \(X_b^A\)  nhận \(X_B^a\) của bố nên có kiểu gen \(X_b^AX_B^a\) 

  Xét các phát biểu I đúng, hai người này có thể có kiểu gen \(X_b^AX_B^a\) 

  II sai, biết được kiểu gen của 5 người III sai, để họ sinh con bị 2 bệnh thì kiểu gen của người (6) phải là \(X_b^AX_B^a\) với xác suất 0,4 (0,4 là tỷ lệ A a Xb XB giao tử \(X_b^A\) được tạo ra từ cơ thể (3) \(X_b^AX_B^a\) có tần số HVG là 20%)

  Cặp vợ chồng : (6) –(7): \(X_b^AX_B^a \times X_B^AY \to X_b^aY = 0,1X_b^a \times 0,5Y\)  Xác suất cần tính 0,1×0,5×0,4 = 0,02 = 1/50

  IV đúng, cặp vợ chồng 3-4 : \(X_b^AX_B^a \times X_B^aY \to \) Tỉ lệ con không bị bệnh là:

  \(0,1X_B^A \times \left( {0,5X_B^a:0,5Y} \right) + 0,4X_b^A \times 0,5X_B^a = 0,3\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA