• Câu hỏi:

  G.Menđen tìm ra qui luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai

  • A. một tính trạng
  • B. nhiều tính trạng
  • C. hai hoặc nhiều tính trạng
  • D. hai tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Menđen tìm ra quy luật phân ly độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai hai tính trạng ở cây đậu Hà lan

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC