YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  G.Menđen tìm ra qui luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai

  • A. một tính trạng
  • B. nhiều tính trạng
  • C. hai hoặc nhiều tính trạng
  • D. hai tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Menđen tìm ra quy luật phân ly độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai hai tính trạng ở cây đậu Hà lan

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA