YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xét 4 gen cùng nằm trên một cặp NST thường, mỗi gen đều có 2 alen. Cho rằng trình tự các gen trong nhóm liên kết không thay đổi, số loại kiểu gen và giao tử tối đa có thể được sinh ra từ các gen trên đối với loài là

  • A. 136 kiểu gen và 8 loại giao tử
  • B. 136 kiểu gen và 16 loại giao tử
  • C. 3264 kiểu gen và 384 loại giao tử
  • D. 3264 kiểu gen và 16 loại giao tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số loại giao tử tối đa là: 24=16 Ta coi như trên NST thường đó có 1 gen có 24 alen, số kiểu gen tối đa là  \(C_{16}^2 + 16 = 136\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA