YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gen A qui định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa màu trắng. Quần thể ngẫu phối nào sau đây chắc chắn ở trạng thái cân bằng di truyền?

  • A. Quần thể 4 : 75 % cây hoa màu đỏ : 25 % cây hoa màu trắng
  • B. Quần thể 1 : 100% cây hoa màu đỏ
  • C. Quần thể 2 : 50 % cây hoa màu đỏ : 50 % cây hoa màu trắ
  • D. Quần thể 3 : 100 % cây hoa màu trắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quần thể D chắc chắn cân bằng di truyền vì tỷ lệ kiểu gen aa =1; đời sau chắc chắn cho 100% trắng (nếu không đột biến) 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA