YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một nhóm tế bào sinh tinh ở thú giảm phân bình thường tạo ra 128 tinh trùng chứa NST giới tính Y. Số lượng tế bào sinh tinh nói trên là

  • A. 128
  • B. 64
  • C. 32
  • D. 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1 Tế bào sinh tinh tạo 2 tinh trùng chứa Y;

  2 tinh trùng chứa X Vậy số lượng tế bào sinh tinh là 64 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA