• Câu hỏi:

  Một nhóm tế bào sinh tinh ở thú giảm phân bình thường tạo ra 128 tinh trùng chứa NST giới tính Y. Số lượng tế bào sinh tinh nói trên là

  • A. 128
  • B. 64
  • C. 32
  • D. 16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1 Tế bào sinh tinh tạo 2 tinh trùng chứa Y;

  2 tinh trùng chứa X Vậy số lượng tế bào sinh tinh là 64 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC