• Câu hỏi:

  Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có 4% người mang nhóm máu O, 21% người  có nhóm máu B còn lại là nhóm máu A và A B. Số người có nhóm máu AB trong quần thể là

  • A. 20% 
  • B. 25%
  • C. 30%
  • D. 15%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  IOIO = 4% → IO =0,2 Ta có O + B = (IO+IB) 2 = 4% + 24% = 25% ↔ IO+IB=0,5→ IB = 0,3 → IA =0,5

  Vậy tần số kiểu gen IAIB = 2×0,3×0,5= 0,3

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC