AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giao phối cận huyết và tự thụ phấn bắt buộc dẫn đến hiện tượng thoái hoá là do

  • A. các thể đồng hợp tăng, trong đó các gen lặn gây hại biểu hiện thành kiểu hình
  • B. các alen lặn gây hại bị gen trội lấn át trong kiểu gen dị hợp
  • C. xảy ra hiện tượng đột biến gen
  • D. tập trung các gen trội có hại ở thế hệ sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giao phối cận huyết và tự thụ phấn bắt buộc dẫn đến hiện tượng thoái hoá là do các thể đồng hợp tăng, trong đó các gen lặn gây hại biểu hiện thành kiểu hình 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>