YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vật dao động điều hòa với biên độ 10cm. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 5/3s là 70cm. Tại thời điểm kết thúc quãng đường lớn nhất đó thì tốc độ của vật bằng 

  • A. \(7\pi\sqrt{3}cm/s\)
  • B. \(20\pi\sqrt{3}cm/s\)
  • C. \(5\pi\sqrt{3}cm/s\)
  • D. \(10\pi\sqrt{3}cm/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quãng đường lớn nhất vật đi được = 3.(2A) + 10 (cm), suy ra thời gian vật đi quãng đường này = 3T/2 + x (s).
  Vì quãng đường là lớn nhất nên vật sẽ đi 10cm trong thời gian ngắn nhất (x giây), tức là vật sẽ đi qua vị trí cân bằng (nơi có tốc độ lớn nhất).
  Lúc đó ta có \(x=\frac{T}{6}\Rightarrow \frac{3T}{2}+\frac{T}{6}=\frac{5}{3}\)
  \(\Rightarrow T=1(s)\Rightarrow \omega =2\pi\)
  Khi đi hết quãng đường trên, vật ở vị trí có \(x=-\frac{A}{2}\)
  Ta có
  \(\left (\frac{x}{A} \right )^2+\left ( \frac{v}{A\omega } \right )^2=1\Leftrightarrow \left | v \right |=\frac{A\omega \sqrt{3}}{2}=10\pi \sqrt{3}(cm)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17958

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON