AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn Δl . Tần số dao động của con lắc được xác định theo công thức là 

  • A. \(\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}\)
  • B. \(\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}\)
  • C. \(2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}\)
  • D. \(2\pi \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{\Delta }} \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>