YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

  • A. phương dao động và tốc độ truyền sóng
  • B. phương dao động và phương truyền sóng.
  • C. tốc độ truyền sóng và bước sóng
  • D. phương truyền sóng và tần số sóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA