YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại cùng một nơi, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn

  • A. tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài dây treo.
  • B. giảm hai lần khi chiều dài dây treo tăng hai lần
  • C.  tỉ lệ nghịch với căn bậc hai chiều dài dây treo.
  • D. tăng hai lần khi chiều dài dây treo tăng hai lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài dây treo

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17899

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA