YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x=8cos(20t -\frac{\pi}{3})\) (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ cực đại của chất điểm là 

  • A. 24 cm/s
  • B. 10 cm/s.
  • C. 80 cm/s
  • D. 160 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(v_{max}=\omega A=160cm/s\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17881

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON