AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8cm và \(\omega\) = \(\pi\) rad/s. Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ x0 = 4cm theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

  • A. x = 8cos(\(\pi\)t - \(\pi\)/3)(cm) 
  • B. x = 8cos(\(\pi\)t - 2\(\pi\)/3)(cm)
  • C. x =8cos(\(\pi\)t + \(\pi\)/3)(cm)
  • D. x = 8cos(\(\pi\)t +2\(\pi\)/3)(cm) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có A = 8cm, ban đầu vật qua vị trí x0 = 4cm theo chiều âm
  \(\Rightarrow \varphi =\frac{\pi }{3}\)
  Phương trình chuyển động: x = 8cos(\(\pi\)t + \(\pi\)/3)(cm)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>