AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là \(x=4cos(100 \pi t -\frac{\pi x}{10})\) (trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

  • A.  1 cm/s
  • B. 10 cm/s
  • C. 1 m/s
  • D. 10 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\frac{\pi x}{10}=\frac{2\pi \pi }{\lambda }\rightarrow \lambda =20cm= \frac{v.2\pi }{\omega }\rightarrow v=10m/s\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>