RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trên một sợi dây có sóng dừng. Khi tần số dao động của dây là 24 Hz thì trên dây có 4 nút sóng kể cả hai đầu dây. Để trên dây có 6 bụng sóng thì tần số dao động trên dây là bao nhiêu? 

  • A. 48 Hz.
  • B. 36 Hz.
  • C. 40 Hz. 
  • D. 30 Hz. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi dây có 4 nút sóng: \(l = \frac{k.v}{2 f}\Leftrightarrow l = \frac{3.v}{2.24} = \frac{v}{16}\)
  Khi dây có 6 bụng sóng: \(l = \frac{k'.v}{2 f}\Leftrightarrow l = \frac{6.v}{2.f} = \frac{3v}{f}\)
  \(\rightarrow \frac{3v}{f} = \frac{3v}{2.24}\Leftrightarrow f = 48\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA