AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước trong xô có chu kì dao động riêng T0 = 2s. Bước chân người dài 50cm. Người xách xô đi với tốc độ bao nhiêu thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất?

  • A. 25cm/s
  • B. 50cm/s
  • C. 1m/s
  • D. 52cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Người bước 1 bước chân là hoàn thành 1 chu kỳ tác động lực cưỡng bức vào nước trong xô. Nước bị sóng đánh mạnh nhất khi cộng hưởng, tức là chu kỳ tác động lực cưỡng bức bằng chu kỳ dao động riêng T0. Suy ra người phải bước 1 bước trong 2 giây tức là di chuyển với vận tốc 
  ​\(v=\frac{s}{t}=\frac{50}{2}=25(cm/s)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>