YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau, có biên độ dao động lần lượt là A1, A2. Biên độ dao động tổng hợp là 

  • A. \(A=\left | A_1-A_2 \right |\)
  • B. \(A= \sqrt{A_1^2-A_2^2}\)
  • C. \(A= A_1^2+A_2^2\)​
  • D. \(A= \sqrt{A_1^2+A_2^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau. 
  Biên độ dao động tổng hợp là
  \(A=\sqrt{A^2_1+A^2_2}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17872

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA