• Câu hỏi:

  Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau, có biên độ dao động lần lượt là A1, A2. Biên độ dao động tổng hợp là 

  • A. \(A=\left | A_1-A_2 \right |\)
  • B. \(A= \sqrt{A_1^2-A_2^2}\)
  • C. \(A= A_1^2+A_2^2\)​
  • D. \(A= \sqrt{A_1^2+A_2^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau. 
  Biên độ dao động tổng hợp là
  \(A=\sqrt{A^2_1+A^2_2}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC