AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trong sóng dừng bằng

  • A. một phần tư bước sóng.
  • B. nửa bước sóng
  • C. một bước sóng
  • D. hai bước sóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trong sóng dừng bằng nửa bước sóng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>