YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai con lắc đơn có cùng độ dài, cùng khối lượng. Vật nặng của chúng có điện tích lần lượt là q1 và q2. Chúng được đặt vào điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1 = 2T0 và T2 = 2/3T0 với T0 là chu kì của chúng khi không có điện trường. Tỉ số q1/qbằng: 

  • A. \(-\frac{4}{5}\)
  • B. \(\frac{2}{3}\)
  • C. \(-\frac{3}{5}\)
  • D. \(-\frac{1}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn chiều dương thẳng đứng, hướng xuống dưới.

  Có \(T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_0}}\) với g0 = g

  Ta có:

  \(g_1 = g + a_1\)

  \(g_2 = g + a_2\)

  Có: \(\frac{T_1}{T_0} = \sqrt{\frac{g_0}{g_1}} = \sqrt{\frac{g}{g + a_1}} = 2 \Rightarrow a_1 = - \frac{3}{4}g\)

  (dấu trừ thể hiện a1 có chiều ngược chiều dương)

  Và \(\frac{T_2}{T_0} = \sqrt{\frac{g_0}{g_2}} = \sqrt{\frac{g}{g + a_2}} = \frac{2}{3}\Rightarrow a_2 = \frac{5}{4}g\)

  Mặt khác: \(F_d = qE = ma \Rightarrow \frac{q_1}{q_2} = \frac{a_1}{a_2} = - \frac{3}{5}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA