AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa, khi động năng bằng 3 lần thế năng thì: 

  • A. độ lớn vận tốc đạt cực đại 
  • B. độ lớn vận tốc bằng nửa độ lớn cực đại 
  • C. độ lớn gia tốc bằng nửa độ lớn cực đại
  • D.  độ lớn gia tốc đạt cực đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(W_d = 3 W_t = \frac{3}{4}W\Rightarrow v= \frac{v_{max}\sqrt{3}}{2}; x= \frac{A}{2}\)

  Ta có: \(\alpha = - \omega ^2 \frac{A}{2}\)

  \(\Rightarrow\) độ lớn của gia tốc bằng một nửa độ lớn cực đại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>